Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Pant Pastynog

Croeso i wefan Ysgol Pant Pastynog. Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Pant Pastynog sydd o dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru. Ein nod yma yw gofalu fod y plant yn derbyn eu haddysg mewn awyrgylch diogel, hapus a chartrefol, ble maent yn mwynhau dysgu. Ceisiwn ei gorau i gyflwyno'r addysg orau i’r plant, er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial. Cydweithiwn hefyd yn agos fel staff, rhieni, llywodraethwyr ac aelodau'r gymuned i ddatblygu’r sgiliau y bydd y plant ei angen, er mwyn iddynt dyfu i fyny i fod yn ddysgwyr annibynnol ac aelodau gwerthfawr o’u cymdeithas. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau pellach ynglŷn ag unrhyw fater, mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol. Mr Meirion L. Edwards Pennaeth

@PantPastynog

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan Ysgol Pant Pastynog Croeso i wefan Ysgol Pant Pastynog. Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Pant Pastynog sydd o dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru. Ein nod yma yw gofalu fod y plant yn derbyn eu haddysg mewn awyrgylch diogel, hapus a chartrefol, ble maent yn mwynhau dysgu. Ceisiwn ei gorau i gyflwyno'r addysg orau i’r plant, er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial. Cydweithiwn hefyd yn agos fel staff, rhieni, llywodraethwyr ac aelodau'r gymuned i ddatblygu’r sgiliau y bydd y plant ei angen, er mwyn iddynt dyfu i fyny i fod yn ddysgwyr annibynnol ac aelodau gwerthfawr o’u cymdeithas. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau pellach ynglŷn ag unrhyw fater, mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol. Mr Meirion L. Edwards Pennaeth

@PantPastynog