Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Dogfennau Llawrlwythwch y PDF canlynol: Prosbectws 2022-23 Adroddiad Arolwg Ysgol Pant Pastynog Adroddiad Llywodraethwyr 2022-23 Cwricwlwm Newydd Cwricwlwm Newydd Pant Pastynog Canllaw Rhieni i’r Cwricwlwm newydd i Gymru Canllaw ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd Dyma gymeriadau 4 Diben wedi ei creu yn seiliedig ar syniadau ein disgyblion - Sam, Cai, Iori a Greta Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb - taflen gwybodaeth i rieni Llyfryn Apiau Cymraeg i rieni Anghenion Dysgu Ychwanegol - ADY CADY yr ysgol yw Mrs Manon Tudur. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar 01745 890331 neu ebostiwch TudurM4@hwbcymru.net. Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Canllaw hawdd ei ddeall i blant, rieni a theuluoedd Canllawiau i rieni am hawliau o dan y system ADY Taflen Ffeithiau ADY Linc i Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): Trosolwg Sir Ddinbych - https://bit.ly/3LU47um Fideo Youtube - ADY newydd yng Nghymru Gweithiwr Cyswllt Teulu Gweithiwr Cyswllt Teulu Polisiau Hysbysiad Preifatrwydd Polisi Diogelu Plant Polisi Cwyno Diogelu Data Polisi Presenoldeb Polisi Addysg Rhyw a Chydberthnasedd Polisi Derbyn Grantiau Crynodeb Grantiau 2022-23
Dogfennau Llawrlwythwch y PDF canlynol: Prosbectws 2022-23 Adroddiad Arolwg Ysgol Pant Pastynog Adroddiad Llywodraethwyr 2022-23 Cwricwlwm Newydd Cwricwlwm Newydd Pant Pastynog Canllaw Rhieni i’r Cwricwlwm newydd i Gymru Canllaw ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd Dyma gymeriadau 4 Diben wedi ei creu yn seiliedig ar syniadau ein disgyblion - Sam, Cai, Iori a Greta Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb - taflen gwybodaeth i rieni Llyfryn Apiau Cymraeg i rieni Anghenion Dysgu Ychwanegol - ADY CADY yr ysgol yw Mrs Manon Tudur. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar 01745 890331 neu ebostiwch TudurM4@hwbcymru.net. Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Canllaw hawdd ei ddeall i blant, rieni a theuluoedd Canllawiau i rieni am hawliau o dan y system ADY Taflen Ffeithiau ADY Linc i Cynhwysiant ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): Trosolwg Sir Ddinbych - https://bit.ly/3LU47um Fideo Youtube - ADY newydd yng Nghymru Gweithiwr Cyswllt Teulu Gweithiwr Cyswllt Teulu Polisiau Hysbysiad Preifatrwydd Polisi Diogelu Plant Polisi Cwyno Diogelu Data Polisi Presenoldeb Polisi Addysg Rhyw a Chydberthnasedd Polisi Derbyn Grantiau Crynodeb Grantiau 2022-23

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs