Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Ysgol Eglwys Mae Ysgol Pant Pastynog yn ysgol dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru. Yn 1864, gadawodd Peter Jones ddarn o dir yn ei ewyllys i’r diben o godi ysgol ym Mhrion i blant a phobl dlawd y plwyf. Ers hynny adeiladwyd ystafell ychwanegol yn 1890 a chantîn yn 1960. Ceir pedair ystafell ddosbarth – un i Bl Meithrin a Derbyn, un i Bl 1 a 2, un i fl 3 a 4 a’r llall i fl 5 a 6. Defnyddir neuadd yr ysgol ar gyfer gweithgareddau megis grwpiau targedu, gwersi offerynnau, cyd-addoli ac addysg gorfforol. Mae gennym gysylltiad agos ac rydym yn rhan o deulu Esgobaeth Llanelwy. Cliciwch ar y linc yma am fwy o wybodaeth. Adroddiad Terfynol Adran 50 – gweler gopi amgaeedig Ethos a Gwerthoedd Cristnogol yr ysgol – gweler gopi Beth sydd yn gwneud ein hysgol Eglwys yn arbennig?
Ysgol Eglwys Mae Ysgol Pant Pastynog yn ysgol dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru. Yn 1864, gadawodd Peter Jones ddarn o dir yn ei ewyllys i’r diben o godi ysgol ym Mhrion i blant a phobl dlawd y plwyf. Ers hynny adeiladwyd ystafell ychwanegol yn 1890 a chantîn yn 1960. Ceir pedair ystafell ddosbarth – un i Bl Meithrin a Derbyn, un i Bl 1 a 2, un i fl 3 a 4 a’r llall i fl 5 a 6. Defnyddir neuadd yr ysgol ar gyfer gweithgareddau megis grwpiau targedu, gwersi offerynnau, cyd- addoli ac addysg gorfforol. Mae gennym gysylltiad agos ac rydym yn rhan o deulu Esgobaeth Llanelwy. Cliciwch ar y linc yma am fwy o wybodaeth. Adroddiad Terfynol Adran 50 – gweler gopi amgaeedig Ethos a Gwerthoedd Cristnogol yr ysgol – gweler gopi Beth sydd yn gwneud ein hysgol Eglwys yn arbennig?

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs