Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Gofal Gydol Dydd Clwb Brecwast Miss Elin a Mr Jones sy’n arwain y Clwb Brecwast. Mae’r Clwb yn cael ei gynnal bob bore rhwng 8:00yb a 8:35yb yn neuadd yr ysgol. Gweinir brecwast iachus gan gynnwys tôst, grawnfwydydd, sudd ffrwythau ac iogwrt. Cofiwch gysylltu gyda’r Ysgol am wybodaeth pellach, neu os ydych eisiau cofrestru eich plentyn/plant.
Clwb Sêr – Clwb ar ôl ysgol Bob prynhawn rhwng 3yp a 5:30yp mae Clwb Sêr yn cael ei gynnal yng nghaban y plwyf. Miss Elin a Miss Celi sydd yn arwain y Clwb a bydd angen i chi gofrestru eich plentyn / plant drwy gysylltu gyda Miss Elin ar rhif ffôn yr ysgol sef 01745 890331. Cylch Meithrin Prion Cylch Meithrin Arweinydd - Anti Sian Cynorthwydd - Miss Glenda Mae’r Cylch Meithrin yn rhedeg yng Nghaban Y Plwyf (ar dir yr ysgol) bob prynhawn rhwng 11.30yp a 2.55yp. Gall plant sydd yn y Dosbarth Meithrin (ysgol yn y bore yn unig) aros i gael cinio, ac yna i’r Cylch Meithrin Mwy yn y prynhawn. Gall plant dwy a hanner ddod erbyn 11.30yb a chael cinio ysgol.
Cylch ‘Ti a Fi’ – 10 i 11:30 bob dydd Gwener Bob bore Gwener rhwng 10yb ac 11:30yb yng Nghaban y Plwyf. Yma ceir cyfle i rhieni ddod at ei gilydd am sgwrs, paned a gwneud ychydig o weithgareddau hwyliog.
Gofal Gydol Dydd Clwb Brecwast Miss Elin a Mr Jones sy’n arwain y Clwb Brecwast. Mae’r Clwb yn cael ei gynnal bob bore rhwng 8:00yb a 8:35yb yn neuadd yr ysgol. Gweinir brecwast iachus gan gynnwys tôst, grawnfwydydd, sudd ffrwythau ac iogwrt. Cofiwch gysylltu gyda’r Ysgol am wybodaeth pellach, neu os ydych eisiau cofrestru eich plentyn/plant.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Clwb Sêr – Clwb ar ôl ysgol Bob prynhawn rhwng 3yp a 5:30yp mae Clwb Sêr yn cael ei gynnal yng nghaban y plwyf. Miss Elin a Miss Celi sydd yn arwain y Clwb a bydd angen i chi gofrestru eich plentyn / plant drwy gysylltu gyda Miss Elin ar rhif ffôn yr ysgol sef 01745 890331. Cylch Meithrin Prion Cylch Meithrin Arweinydd - Anti Sian Cynorthwydd - Miss Glenda Mae’r Cylch Meithrin yn rhedeg yng Nghaban Y Plwyf (ar dir yr ysgol) bob prynhawn rhwng 11.30yp a 2.55yp. Gall plant sydd yn y Dosbarth Meithrin (ysgol yn y bore yn unig) aros i gael cinio, ac yna i’r Cylch Meithrin Mwy yn y prynhawn. Gall plant dwy a hanner ddod erbyn 11.30yb a chael cinio ysgol.
Cylch ‘Ti a Fi’ – 10 i 11:30 bob dydd Gwener Bob bore Gwener rhwng 10yb ac 11:30yb yng Nghaban y Plwyf. Yma ceir cyfle i rhieni ddod at ei gilydd am sgwrs, paned a gwneud ychydig o weithgareddau hwyliog.