Amdanom Ni Ein Staff Mr Meirion Edwards - Pennaeth ac Athro Bl. 5 a 6 Mrs Mali Williams - Athrawes Bl 5 a 6 Mrs Teleri Roberts - Athrawes Bl 3 a 4 Miss Lois Lightfoot - Athrawes Bl. 1 a 2 Mrs Helen Davies - Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Ela Jones - Athrawes Cyfnod CPA Miss Elin - Cymorthydd Anti Sian - Cymorthydd Miss Celi - Cymorthydd Miss Margaret - Cymorthydd Anti Glenda - Cymorthydd Mrs Gwenan Roberts - Ysgrifenyddes Mr David Jones - Gofalwr Mrs Gwenan Roberts - Cogyddes Staff Clwb Sêr – Clwb ar ol ysgol Miss Elin Jones Miss Celi Evans Staff Clwb Brecwast Miss Elin Jones Mr David Jones Ein Llywodraethwyr Mrs Meryl Pierce - Cadeirydd a cynrychiolydd Awdurdod Lleol Mr Huw Davies - Is Gadeirydd a Rhiant Lywodraethwr Mrs Llinos Anderson - Rhiant Lywodraethwr Mrs Dona Jones - Rhiant Lywodraethwr Mr Meirion Edwards - Pennaeth Miss Lois Lightfoot - Athrawes Lywodraethwr Mrs Sian Jones - Staff Lywodraethwr Mrs Iona Jones - Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Mr Philip Williams - Llywodraethwr Sylfaen Mr Robert Davies - Llywodraethwr Cymunedol Mr Ian Evans - Llywodraethwr Cymunedol Parch Martin Pritchard - Llywodraethwr Sylfaen Mrs Gwenan Roberts - Clerc Pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Rhian Roberts - Cadeirydd Liz Kameen - Ysgrifennydd Manon Davies - Trysorydd Mae'r Gymdeithas rieni yn trefnu nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn er mwyn helpu'r ysgol i dalu am dripiau ac adnoddau newydd i'r plant. Rydym yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu cefnogaeth barhaus. Cofiwch fod croeso cynnes i bawb ymuno yn y trefnu.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni Ein Staff Mr Meirion Edwards - Pennaeth ac Athro Bl. 5 a 6 Mrs Mali Williams - Athrawes Bl 5 a 6 Mrs Teleri Roberts - Athrawes Bl 3 a 4 Miss Lois Lightfoot - Athrawes Bl. 1 a 2 Mrs Helen Davies - Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Ela Jones - Athrawes Cyfnod CPA Miss Elin - Cymorthydd Anti Sian - Cymorthydd Miss Celi - Cymorthydd Miss Margaret - Cymorthydd Anti Glenda - Cymorthydd Mrs Gwenan Roberts - Ysgrifenyddes Mr David Jones - Gofalwr Mrs Gwenan Roberts - Cogyddes Staff Clwb Sêr – Clwb ar ol ysgol Miss Elin Jones Miss Celi Evans Staff Clwb Brecwast Miss Elin Jones Mr David Jones Ein Llywodraethwyr Mrs Meryl Pierce - Cadeirydd a cynrychiolydd Awdurdod Lleol Mr Huw Davies - Is Gadeirydd a Rhiant Lywodraethwr Mrs Llinos Anderson - Rhiant Lywodraethwr Mrs Dona Jones - Rhiant Lywodraethwr Mr Meirion Edwards - Pennaeth Miss Lois Lightfoot - Athrawes Lywodraethwr Mrs Sian Jones - Staff Lywodraethwr Mrs Iona Jones - Cynrychiolydd Awdurdod Lleol Mr Philip Williams - Llywodraethwr Sylfaen Mr Robert Davies - Llywodraethwr Cymunedol Mr Ian Evans - Llywodraethwr Cymunedol Parch Martin Pritchard - Llywodraethwr Sylfaen Mrs Gwenan Roberts - Clerc Pwyllgor Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Rhian Roberts - Cadeirydd Liz Kameen - Ysgrifennydd Manon Davies - Trysorydd Mae'r Gymdeithas rieni yn trefnu nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn er mwyn helpu'r ysgol i dalu am dripiau ac adnoddau newydd i'r plant. Rydym yn hynod o ddiolchgar iddynt am eu cefnogaeth barhaus. Cofiwch fod croeso cynnes i bawb ymuno yn y trefnu.

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Pant Pastynog

Prion

Denbigh

LL16 4SG

01745 890331

ysgol.pantpastynog@sirddinbych.gov.uk

@pantpastynog

Ysgol Pant Pastynog © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs